14. Χρήστος Χρηστοβασίλης

Ὁ Χρηστοβασίλης, ὅσο στενόκαρδα κι ἄν τόν ἀντιμετωπίσουν οἱ γραμματικοί, παραμένει, ἐκτός ἀπό συνεπής (κι οὐχί τζαμπατζής) πατριώτης, ἕνας διακριτός καί σημαντικός συγγραφέας πού, παρά τήν πολυπραγμοσύνη καί τήν παραγωγικότητά του, ξεχωρίζει γιά τήν ἀφηγηματική καί γλωσσική του δεξιότητα.
Αὐτές οἱ δεξιότητες εἶναι καταφανεῖς καί στόν «Κουτσογιάννη» του.

Ὁ σημειωμένος ἀλλά καί σημαδιακός Κουτσογιάννης, ἐκπρόσωπος τοῦ παλιοῦ κόσμου, πηγαίνοντας στήν πολιτεία, πηγαίνει στή νεωτερικότητα. Εἰσέρχεται ἀλλά πισωπατᾶ. Ὄχι ἀπό δειλία ἀλλά ἀπό ἐπιλογή. Ἐπιστρέφει στό χωριό του ἀπορώντας πού οἱ ἄνθρωποι τῆς πόλης δέν καλημερίζονται ἤ πού ζητοῦν παράδες γιά νά σέ φιλέψουν.
Εἶναι, προφανῶς, ἀπό τούς ἡττημένους τῆς ἱστορίας. Ἀπό αὐτούς πού ὁ χρόνος τούς προσπερνᾶ καί δέν χωρᾶν οὔτε στίς ὑποσημειώσεις τῶν νικητῶν.
Χωροῦν ὅμως στίς σελίδες ἑνός διηγήματος πού ὑπενθυμίζει σ’ ἐμᾶς τούς δανειοδίαιτους πώς εἴμαστε ἀπό ἀρχοντόσογα. Πώς εἴμαστε ἀπό καλή γενιά.

Θεόδωρος Ε. Παντούλας

Εικόνα εξωφύλλου και πλουμίδια: Νικόλας Δημητριάδης

ISBN: 978-960-9570-73-2, λιανική τιμή 8,00

Κεντρική διάθεση: Ἐκδόσεις τοῦ Εἰκοστοῦ Πρώτου
Ζαλόγγου 9, 106 78 Ἀθήνα, τηλ.: 210-38.00.520                                                             ή μ’ ένα τηλεφώνημα στο βιβλιοπωλείο μας 211 410 9989